Discurs: Rezultatul summitului de la Vilnius si viitorul parteneriatului estic al Uniunii Europene

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=EGkpa8By1XQ]

 

 

Summitul de la Vilnius a fost un eșec. In prima sa confruntare geostrategică cu Rusia, Uniunea Europeana a fost înfrântă. Credibilitatea Parteneriatului estic s-a sfărâmat.

Acest lucru s-a întâmplat datorită faptului că abordarea UE a fost in totalitate greșită. De acum înainte UE trebui sa înțeleagă următoarele:

1. Extinderea si asocierea sa cu țările vecine are loc din perspectiva propriei siguranțe si nu a transformării acestora.

2. Extinderea si asocierea este in primul rând o acțiune geostrategică.

3. Valorile nu pot să se dezvolte înaintea câștigării concursului geostrategic si a stabilirii echilibrului de puteri.

4. Extinderea si asocierea este un proces de sinteză intre culturile, tradițiile, experiențele si sensibilitățile de securitate Vest si Est europene.

5. UE nu este singura alternativă disponibilă.

6. Statele Est Europene care luptă să devină membre ale UE, nu trebuie doar sa își reformeze sistemele interne, ci si să plătească prețul decuplării lor de la structurile vechiului imperiu Sovietic si post-Sovietic, in cadrul cărora au funcționat de-a lungul deceniilor si chiar secolelor.

Astfel:

1. Întreaga filozofie a politici estice trebuie schimbată.

2. Negocierile cu Ucraina, dar si cu Azerbaidjan si alte state, trebuie sa reînceapă cat mai curând, astfel încât Acordul de Asociere sa fie semnat la următorul summit UE-Ucraina.

3. Un instrument financiar care să ajute Ucraina precum si alte state vecine, in procesul decuplării de la vechile legături geo-politice si geo-economice, este necesar a fi stabilit.

 

 

The Vilnius Summit was a failure. In its first ever geo-strategic confrontation with Russia, the EU was defeated. The credibility of the Eastern Partnership crumbled.

This is because our approach was totally wrong. From now on EU must understand:

1. That its enlargement and its association with its neighbours are primarily about its own security and not about their transformation.

2. That enlargement and association is first and foremost a geo-strategic exercise.

3. That values could not flourish before we win the geo-strategic contest and before the equilibrium of powers is not settled.

4. That enlargement and association is a process of synthesis between the Western and Eastern European cultures, traditions, practices, experiences and security sensitivities. EU must transform itself while asking the other to transform.

5. That EU is not the only alternative for anybody.

6. That the Eastern European states who strive to join EU has not only to reform their internal systems but to pay the price for decoupling from the old imperial, Soviet and post-Soviet structures within which they have functioned for decencies and even centuries.

Therefore:

1. The whole philosophy of our Eastern policy must be changed.

2. The negotiation with Ukraine, but also with Azerbaijan and others should restart immediately, so that the Association Agreement with Ukraine could be signed during the next EU-Ukraine Summit.

3. A financial instrument for the facilitation of the decoupling of Ukraine and other neighbouring states from their old geo-political and geo-economic ties must be put in place.

Permanent link to this article: http://adrianseverin.com/discurs-plenul-parlamentului-european-reunit-la-strasbourg-legatura-cu-rezultatul-summitului-de-la-vilnius-si-viitorul-parteneriatului-estic-al-uniunii-europene/

Leave a Reply

Your email address will not be published.