Interviu în exclusivitate cu dl. Adrian Severin, ex-Ministru de Externe al României pentru portalul www.flux.md (Partea I)

Adrian Severin: „Nu România a intrat în UE, ci corporațiile supranaționale au intrat în România.”

 

Stimate domnule Adrian Severin, Vă mulţumesc pentru bunăvoinţa de a accepta acest interviu pentru portalul nostru. Trec peste necazurile pe care le-aţi avut, deoarece ştiu că nu aveţi nevoie nici de compătimiri, nici de justificări, nici de autovictimizare. Întrebările mele vor ţine cu precădere, aşa cum e şi firesc, de relaţiile României şi Republicii Moldova. Dar nu vor ocoli nici aspecte din actualitatea românească internă şi cele ce vizează starea de lucruri pe continentul nostru.

 

Iurie Roșca: La ora actuală ţările Europei Occidentale, ca şi cele din Centrul şi Estul Europei, traversează o perioadă de adevărată renaştere naţională. Şi asta pe fundalul unei opoziţii tot mai energice faţă de birocraţia de la Bruxelles. Suveraniștii sau adepții respingerii dictatul diriguitorilor UE cunosc o ascensiune spectaculoasă. Filosoful francez Alain de Benoist caracterizează această etapă prin conceptul ”momentul populismului”, termenul de populism fiind utilizat fără nici o conotație negativă, ci ca formulă ce caracterizează reacția popoarelor față de suprastructurile globaliste ce aduc o atingere gravă intereselor naționale ale țărilor respective. În acest sens, grupul de la Vișegrad este cel mai elocvent exemplu din regiunea noastră. Nu vi se pare că pe acest fundal România e cumva mai timidă sau, cel puțin, cu un pas în urmă față de alte țări?

Adrian Severin: Nu știu dacă putem vorbi despre o adevărată „renaștere națională”. Mai degrabă este vorba despre tendințe „neofeudale”. Statele-națiune din Europa centrală și orientală post-sovietică au crezut o clipă, acum un sfert de secol, că trăiesc reunificarea Europei sau reconcilierea dintre geografia și istoria europeană. De fapt, ceea ce se petrecea era expansiunea neoimperială a Occidentului euro-atlantic în spațiul părăsit de Orientul ruso-asiatic. În condițiile unei atari confuzii, statele respective – și cele dintâi au fost cele din Grupul de la Vișegrad – au acceptat să transfere o parte a atributelor lor suverane unor structuri politice considerate a fi transnaționale, adică de tip federal, pe când ele erau supranaționale, adică de tip imperial. Lăsate fără protecția statului-națiune și neprimind în schimb o veritabilă protecție supranațională, cetățenii, deveniți numai nominal europeni, și-au pierdut încrederea și motivele de loialitate față de structurile politice moderne și postmoderne, în timp ce, pe cale de consecință, acestea și-au pierdut coeziunea. Tendința naturală a fost atunci refugiul individual spre forme arhaice de socializare, oamenii renunțând la calitatea de cetățean în favoarea celei de supus-protejat al unor oligarhi locali. Dacă UE ar fi fost o adevărată uniune de state și de cetățeni, organizată în sistem federal ca o democrație transnațională, așa cum ne-am imaginat și ne-am dorit noi în anii 1990, statele-națiune central și est europene, lipsite de resurse suficiente pentru a răspunde așteptărilor legitime ale cetățenilor lor, ar fi fost salvate prin transferul îndatoririlor excesiv de oneroase față de aceștia, deveniți cetățeni europeni reali, la nivel unional. La începutul secolului XXI, UE a preferat, însă, să îmbrace forma unui nou Sfânt Imperiu Roman de Națiune Germană, care a atins doar parțial sau deloc performanțele vechiului Imperiu Habsburgic (pașaport comun, armată comună, politică externă comună, monedă comună) dar i-a egalat eroarea fatală de a ignora aspirația la egalitate etno-culturală sau, cu alte cuvinte, de a refuza respectul diversității naționale. Drepturile omului s-au rupt de drepturile cetățeanului. „Cetățenilor europeni” li s-au garantat drepturi individuale numai în măsura în care au renunțat la identitatea culturală și apartenența națională. În loc să fie cumulative, cetățenia europeană și cea națională au devenit oarecum exclusive. În loc să câștige un nivel suplimentar de protecție, oamenii au pierdut protecția statului național, cu care se aflau într-un raport și așa asimetric, pentru a intra într-un raport de o asimetrie și mai acută cu o putere mai puțin coerentă, atât sub aspect politic cât și cultural, mai depărtată și mai insensibilă la nevoile lor concrete. Teoretic acest raport era unilateral, în sensul că titularul dreptului nu mai avea și obligații, dar practic, în condițiile diferenței uriașe de putere dintre părți, amplificată de dificultatea asocierii eficiente la nivel continental a celor fără de putere, valorificarea dreptului devenea iluzorie și, în orice caz, implica prețul renunțării la libertate. Când au înțeles despre ce este vorba – și cei care s-au păcălit primii s-au deșteptat primii – popoarele au reacționat reculând către un alt timp istoric, feudalismul. Acesta este, din punctul meu de vedere, „momentul populismului” care, deși nu are conotațiile negative atașate tradițional termenului respectiv, nu poate fi privit ca un fenomen progresist și pozitiv. Este vorba într-adevăr despre un „populism” legitim, dar retrograd și reacționar. Scuza popoarelor pentru o asemenea opțiune stă în decredibilizarea și nevolnicia elitelor politice naționale, produse de democrații decadente, obosite, bolnave, epuizate. În ceea ce le privește, aceste (pseudo)elite, adesea corupte, ale statelor-națiune eșuate, prinse în menghina neoimperialismului euro-atlantic (global) și a oligarhiilor locale, precum și confruntate cu pericolul de a dispărea odată cu structurile politice (pseudo)suverane pe care aparent le conduc, au încercat, pe de o parte, să își recupereze popoarele prin politici populiste în sensul manipulatoriu al cuvântului, și, pe de altă parte, să își recupereze suveranitatea „renaționalizând” UE prin sabotarea imperiului. Din păcate, atât „populismul reactiv”, oricât de legitim ar fi, cât și „populismul manipulatoriu”, oricât de sensibil ar fi la așteptările masei, se opun democrației, o otrăvesc, o omoară. Deși merg în sensuri diferite pe cercul istoriei, după ce eventual traversează jungla anarhiei, se întâlnesc în același punct, numit dictatură. Asta se întâmplă astăzi în statele Grupului de la Vișegrad. România este, într-adevăr, cu un pas în urmă, pentru că așa a fost mereu. A fost ultima care a îngenuncheat și este ultima care să se ridice. Dacă va mai putea. În asemenea condiții, eu cred că trebuie, nu să ne ținem departe de Grupul amintit, ci să ne asociem lui cât mai repede. Dar nu pentru a feudaliza statele națiune și a naționaliza federația europeană, încă în durerile unei nașteri amenințate de avort, nu pentru a regionaliza Europa și a oligarhiza ordinea națională, ci pentru a lupta, cu forțe reunite, împotriva neoimperialismului occidental și în susținerea unei adevărate democrații transnaționale paneuropene, a unei adevărate federații europene de state-națiune.

 

Iurie Roșca: Cunoscutul expert economic, domnul Ilie Șerbănescu, a publicat recent o carte zguduitoare, intutulată ”România, o colonie la periferia Europei”. De fapt, ceea ce demonstrează autorul fără putință de tăgadă este faptul că Vestul a tratat Estul exact la fel cum a tratat și țările Lumii a Treia, ca pe nișite zone bune de jefuit economic și de subordonat politic. Dumneavoastră ce părere aveți, ce a avut de câștigat România ca urmare a integrării în UE dincolo de retoricile roze despre democrație, drepturile omului și statul de drept? Sau, altfel zis, totuși România a intrat în UE sau corporațiile transnaționale au intrat în România? UE s-a lărgit prin absorbția unui șir de state ex-comuniste sau multinaționale și-au lărgit piețele de desfacere?

Adrian Severin: Întrebarea dvs. impune distincția între guvernarea ocultă globală cu caracter oligarhic a cercurilor de interese economice sau, cu alte cuvinte, ordinea plutocrată globală, pe de o parte, și guvernarea transparentă globală cu caracter democratic a națiunilor organizate politic sau, cu alte cuvinte, ordinea democratică globală, pe de altă parte. Cea din urmă, teoretic reprezentată de UE, ar fi trebuit să o „civilizeze”, adică să o pună în slujba cetății și a cetățeanului, pe cea dintâi. Contradicția dintre capital și muncă, altădată acutizată la nivel național, dar și rezolvată acolo prin adoptarea unei organizări sociale democrate, adică a conducerii de către popor, pentru popor și prin popor, cum spunea Jefferson, s-a mutat acum la nivel global, transnațional, supranațional. Capitalul național, civilizat cu forța de către guvernările politice democratice, a fugit din granițele statelor națiune, s-a federalizat pe deasupra acestora și s-a constituit într-o putere supranațională care se exercită ocult și ilegitim. Aceasta impune și federalizarea statelor națiune la nivel continental, căci numai o putere politică mai mare decât cea deținută de fiecare stat național în parte poate pune stavilă egoismului plutocratic globalizat. Am mai spus-o și o repet: solidaritatea este astăzi singura formă inteligentă de egoism, atât dacă vorbim despre egoismul individual, cât și dacă vorbim despre egoismul național. În loc să devină instrumentul solidarității instituționalizate, UE a devenit instrumentul dominației oligarhice. Proiectul actual al unei UE cu mai multe viteze, promovat de Grermania și de Franța, nu este decât ultima expresie a acestui derapaj. Un nucleu de state dominante în jurul căruia ar urma să graviteze ca niște sateliți, nu state propriu-zise, ci teritorii dominate, cu populațiile de consumatori și muncitori aferente. Coeziunea economică, socială și teritorială rămân astfel simple lozinci. Chemarea nerostită dar nu mai puțin reală, „oligarhi din toate țările uniți-vă!” a avut o forță de atracție mai mare decât celebra chemare comunistă „proletari din toate țările uniți-vă!”. Astfel, oligarhii naționali, care au corupt politica națională, s-au asociat cu oligarhii transnaționali, fugiți de sub controlul statelor-națiune, pentru a zădărnici eforturile dedicate construirii unei ordini europene și globale democrate, edificării unor structuri politice transnaționale apte a le impune limitări. UE a devenit astfel doar fața umanizată printr-o abundentă fardare a capitalismului neoliberal și neoconservator și a guvernării oligarhice europene, în loc să fie garantul controlului democratic și contraponderea lor. Așa se face că, precum bine spuneți, în loc ca România să intre în UE, corporațiile supranaționale au intrat în România, transformându-o într-o economie de sucursale ale operatorilor străini și într-o docilă piață de desfacere. Ce a câștigat România din asta? Trebuie dinnou să facem câteva distincții și anume între câștigul absolut și cel relativ, precum și între câștigul economic și cel politic. În termeni absoluți s-a mai câștigat câte ceva. România trebuia să se dezvolte suficient pentru a putea cumpăra mărfurile străine sau pentru a oferi stabilitatea socială necesară investițiilor străine și expatrierii/repatrierii profiturilor aferente acestora. În termeni relativi, însă, respectiv în ceea ce privește reducerea decalajului între nivelul său de dezvoltare și cel al protagoniștilor UE, nu numai că nu a câștigat, ci a pierdut. Sub raport politic, având legitimație de intrare la „masa bogaților”, România a câștigat. Cel puțin virtual. De aceea s-au și luat măsuri pentru ca purtătorii de cuvânt ai românilor să fie muți, iar piloții lor să fie orbi. Sub aspectul puterii economice, însă, lăsând la o parte anumite ajustări structurale care erau necesare, România a pierdut, ceea ce a dus și la castrarea vigorii sale politice. Așa se face că, până la urmă, inclusiv din punct de vedere politic a ajuns un membru de rang secund, un cvasimembru, dacă nu chiar un pseudomembru. Spunând acestea, nu pledez pentru retragerea României din UE. În momentul de față ar fi chiar imposibil dacă ținem seama de faptul că ea este, din toate punctele de vedere, un stat eșuat. Ceea ce trebuie făcut este să se treacă urgent la reabilitarea statului, să se creeze alianțe în cadrul UE care să fie mobilizate la luptă pentru democratizarea acesteia, și totodată să se găsească în afara UE alternative la aceasta sau contraponderi la politica de dominație oligarhică al cărei instrument a devenit aceasta.

 

Iurie Roșca: Ca să rămân în spiritul întrebării precedente, din perspectiva zile de azi, cum apreciați, România a intrat în NATO sau NATO a intrat în România? Nu cumva au dreptate cei care susțin că, de fapt, prin această aderare România nu și-a consolidat, ci dimpotrivă, și-a vulnerabilizat securitatea națională, devenind o potențială țintă a Rusiei în confruntarea ei cu SUA și aliații săi, ca și a grupurilor teroriste?

Adrian Severin: Trebuie să fac o precizare importantă, fără de care riscăm să ne rătăcim pe drumuri greșite. Dacă românii – nu mai vorbesc de România întrucât nu mai știu dacă ea există sau cine este ea – au dreptate să se plângă de modul în care sunt tratați de UE și chiar de NATO, aceasta nu înseamnă că vina aparține exclusiv străinilor. Câtuși de puțin. România și românii au făcut eforturi uriașe pentru a se integra în structurile europene și euro-atlantice. Obiectivul integrării și eforturile subsecvente au fost pe deplin justificate întrucât România – ca de altfel și Republica Moldova – nu este în situația de a-și asuma un statut de neutralitate. Problema a fost atât lipsa de viziune strategică în anumite momente ale negocierilor de aderare, cât și mai ales comportamentul inept, laș și chiar trădător de după aceea. Nu numai că nu ne-am luat suficiente garanții cu privire la respectarea intereselor noastre vitale, la paritatea competențelor și resurselor transferate aliaților și asociațiilor noștri, precum și la exercitarea lor reală în comun, ci am făcut și compromisuri care ne costă până în zilele noastre. Mă refer aici în primul rând la faptul că nu am obținut asigurări reale că politicile de integrare acceptate de noi înaintea aderării, și care au dus la dezindustrializarea țării, vor fi compensate integral și în termeni concreți prin politicile de coeziune de după aderare. Am în vedere apoi subordonarea autorității judiciare naționale controlului extern. Așa se face că așa zisa luptă împotriva corupției și-a pierdut obiectivul declarat, anume eradicarea corupției, pentru a deveni un instrument politic folosit în distrugerea elitelor românești – politice, economice, administrative, academice, militare etc. După aderare, din parteneri, asociați, aliați am devenit vasali în primul rând prin actele de supunere ale unor lideri de naționalitate română dar fără neam și Dumnezeu, care au livrat pe gratis țara pentru ca în schimb să obțină sprijinul extern necesar spolierii ei de avuțiile rămase după jaful neocolonial. Deci, atunci când îi criticăm pe străini, care, până la urmă își promovează propriile interese, neavând obligația de a proteja interesele nostre mai mult decât o facem noi, să nu uităm aportul de vinovăție al românilor. Revenind acum la NATO, trebuie să repet că România nu este în poziția de a fi o țară neutră. A vrut-o Nicolae Titulescu dar nu s-a putut. El însuși a avertizat, în cele din urmă, că atunci când Rusia și Germania vor cădea la o înțelegere, va fi groaznic pentru România dacă nu se va afla alături de nici una dintre acestea. Și așa a fost atunci când a apărut Pactul Ribentropp-Molotov. Când România Mică a intervenit în războaiele balcanice și a pus ordine în Balcani, puterile europene au reacționat imediat și ordinea respectivă a fost de îndată spulberată. România Mare s-a născut cu sprijinul esențial al marilor puteri occidentale. Când, sub domnia Regelui Carol al II-lea, a încercat să se industrializeze pentru a-și valorifica întregul potențial dobândit și a intra astfel în rândul principalilor actori europeni, a fost rapid amputată, nu numai prin acțiunea puterilor revizioniste, ci și cu complicitatea tacită a puterilor legitimiste; sau măcar din cauza neputinței lor de a ne apăra integritatea și libertatea, așa cum avea să se întâmple mai târziu și la Ialta. Să nu ne înșelăm! Planuri de dezmembrare a României au existat și în 1990. Mult hulita clasă politică a României anilor 1990, le-a zădărnicit. Asemenea planuri există și astăzi. Pentru controlul sau împărțirea României concurează sau negociază în prezent SUA, Germania (uneori prin UE) și Rusia. SUA are în România interese militare, Germania, economice iar Rusia, politice sau geopolitice. Nu le acuz. Spun doar că România nu poate face față singură unor asemenea sfidări. Este firesc ca atunci când România se apropie de unul dintre competitori, să se depărteze de ceilalți, iar aceștia să perceapă această depărtare ca o amenințare. Cum să te aproii de unul în așa fel încât să nu te depărtezi de ceilalți și cum să îi faci pe toți să simtă că stabilitatea și securitatea ta, iar nu obediența ta unilaterală, le servește iar nu le dăunează? Iată unde se găsește măiestria politică. Eu unul pe o asemenea bază am purtat negocierile pentru intrarea în NATO. În condițiile în care Pactul de la Varșovia, față de care România era oricum reticentă, se autodesființase, iar Rusia, deși mult slăbită în comparație cu URSS dar nu lipsită de ambiția și de mijloacele pentru a redeveni un actor global, nu avea nici o ofertă consistentă de făcut referitor la securitatea României, unica noastră opțiune pentru o alianță defensivă era NATO. Subliniez: Rusia nu a fost în măsură să facă nici o ofertă, să dezvolte o „politică românească” (din câte știu nici astăzi nu o are), așa încât, în „raiul postbipolar” România avea aceeași libertate de a alege ca și Adam căruia Dumnezeu îi permisese să își aleagă soția, pe Eva. În plus noi a trebuit să aplicăm o axiomă a diplomației românești și anume aceea care cere să ne găsim totdeauna sub aceeași umbrelă de securitate cu Ungaria. Cum ar fi putut rămâne România neutră, cu o Ungarie membru NATO și o Rusie care nu îi oferea nimic palpabil? Ceea ce s-a întâmplat după aceea este o altă poveste. Ca ministru de externe am afirmat că intrăm în NATO pentru securitatea noastră iar nu împotriva Rusiei ori a altcuiva, și că dorim ca prin consolidarea securității noastre să oferim, ca stat vecin, mai multă securitate Rusiei. Această linie a fost părăsită aproape de îndată după ce am plecat din fruntea MAE român, pentru ca o culme a neroziei și iresponsabilității să fie atinsă odată cu instaurarea regimului Băsescu. Atunci am devenit mai americani decât americanii în relația cu Rusia, am pus în discuție Tratatul de la Montreux, de altfel fără nici o șansă, părăsind politica titulesciană care pleda, ca și mine de altfel la Parlamentul european, pentru o Mare Neagră a riveranilor, și am început să dăm lecții de morală Moscovei susținând cu ipocrite argumente ideologice, sancțiuni care ascundeau stângaci obiective geopolitice imposibil de ignorat de liderii ruși. Nu cred că escaladarea tensiuneilor ruso-americane, și pe cale de consecință, a tensiunilor între NATO și Rusia, servește României. De aceea, ca membru NATO România trebuia să acționeze cu sinceritate și transparență în interiorul NATO pentru evitarea lor. NATO trebuie să se reformeze pentru a se adapta realităților unei lumi diferite de cea în care s-a născut. Aceasta poate include globalizarea acțiunii NATO în scopul salvgardării păcii mondiale, dar lucrul vine la pachet cu încheierea unui pact defensiv global care este obligatoriu să includă Rusia, precum și China, India, Iranul etc. România nu poate pretinde să aibă mai multă securitate decât aliații săi din NATO, dar nici un poate accepta să aibă mai puțină. Ca țară de flanc sau de primă linie este mai expusă. Celelalte țări membre ale alianței trebuie să își maximizeze securitatea dar nu pe seama României și mai ales nu fără să țină seama de opiniile, sensibilitățile și vulnerabilitățile ei. Pasul NATO trebuie măsurat după pasul celui mai expus aliat iar nu după cel al celui mai menajat. Ignorarea acestor principii, inclusiv cu acordul servil al României, afectează securitatea României dar și a întregii alianțe. Româna nu a reușit să explice acest lucru aliaților săi. Cred că nici nu a dorit să o facă, ca nu cumva să îi indispună.

 

(Va urma)

Permanent link to this article: http://adrianseverin.com/interviu-exclusivitate-cu-dl-adrian-severin-ex-ministru-de-externe-al-romaniei-pentru-portalul-www-flux-md-partea/

Libertatea de a fi șerb

Potrivit strategiei occidentale de “democratizare” a statelor din fostul bloc sovietic, ceea ce trebuia urmărit imediat după deschiderea acestora spre lume era “libertatea” presei, “libertatea” justiției și “libertatea” pieței (în special a celei “negre / nereglementate”).

“Libertatea” alegerilor nu constituia o prioritate întrucât, mai ales în cazul alegerilor parlamentare (cu cele prezidențiale era mai ușor, după cum s-a văzut în România), în joc interveneau prea multe variabile care ar fi putut duce la un rezultat “nedorit”. În cazul din urmă, era suficientă decredibilizarea parlamentelor, cu ajutorul media “libere”, coruperea politicienilor locali, cu ajutorul operatorilor de pe piața “liberă” și lichidarea elitei politice naționale, cu ajutorul justiției “libere”.

La fel stăteau lucrurile și cu partidele politice, altminteri, teoretic „actorii indispensabili ai democrației”. Întrucât constituirea și funcționarea lor erau procese prea complexe și prea impredictibile, s-a preferat o terapie graduală începându-se cu administrarea unei doze masive de „partide deghizate” (așa numitele ong-uri emanate din negura așa-zisei „societăți civile deschise și libere”), urmată de transformarea partidelor consacrate în „partide tabloidizate” (a se vedea cazul PNL și PSD), și terminându-se cu fabricarea „partidelor talibanizate” (exemplul cel mai bun și mai actual fiind USR).

Cu presa („câinele de pază al democrației”, turbat și castrat în același timp) și cu piața (oligarhizată) a fost mai ușor. Cu justiția a fost, însă, mai dificil întrucât sistemul judiciar nu putea fi reconstruit repede de la zero, vechile structuri, inevitabil conservatoare, rezistau, iar “eliberarea” de sub “jugul” principiilor de drept necesita și cooperarea factorului politic. (În România s-a reușit pe deplin abia după 2004.)

Serviciile secrete au intrat în joc mai târziu. Inițial ele au lucrat, poate și inerțial, potrivit fișei postului, în apărarea siguranței naționale. Ulterior, odată cu “democratizarea” lor (unii au numit-o „dekaghebizare”!), o parte a șefilor acestora au înțeles că decât să lucreze pentru țară mai bine lucrează pentru ei, și decât să păzească țara mai bine o vând. Așa s-a ajuns la “parteneriatele de nădejde” din “câmpul tactic”. Așa s-a trecut de la „Patria a priori” la „Patria a posteriori”.

Înlocuiți cuvântul “liber” cu cuvântul “controlat” sau „dominat” sau „supus” (substituire operantă din primul moment sau la care s-a ajuns, poate, mai târziu, fie deliberat, fie spontan, planificat sau accidental) și veți înțelege ce s-a întâmplat în și cu România.

Adevărul începe să se contureze. Există, însă, printre altele, două riscuri:

 

  1. Riscul de a se creade / spune că mereu a fost așa și că toți cei care din 1989 au activat în spațiul public au trădat, dând riscurile libertății pe confortul vasalității. Nu a fost așa și o astfel de exagerare este la fel de rea ca și aceea de a spune că totul a fost impecabil sau cel puțin inevitabil în acești ani. Supunerea față de străinătate – căci fără intervenția acesteia nu se crea o Românie paralelă – a început de prin 1998, odată cu forțata aducere a lui Andrei Pleșu la ministerul de externe și bizara împuternicire a lui Traian Băsescu (ministru al transporturilor) de a coordona negocierile cu organismele finanțatoare internaționale, și a cunoscut un elan care a dus lucrurile până în pragul desființării statului suveran român după 2004, atingând cota maximă în 2012 odată cu anularea referendumului vizând demiterea președintelui Băsescu. Pe acest drum, primul (și poate ultimul vizibil) act major de rezistență, a fost cel mediatizat sub numele de “lista lui Severin”. El s-a produs pe când intervenția externă era încă ezitant-exploratorie, iar supunerea noastră era încă naiv-inocentă.

 

  1. Riscul de a se crede / spune că numai actorii externi sunt vinovați de dispariția României suverane și democrate, odată cu emergența statului oligarhic ilegitim paralel. Nu este așa! Să nu devenim xenofobi sau știu eu ce alt fel de fobi. Fobia este o boală. Românii sunt cei care i-au “invitat” pe străini să le facă ordine în casă și tot ei sunt cei care au acceptat ca asta să se întâmple. Statul oligarhic ilegitim paralel a fost creat de străini cu mâna românilor. În acest sens și-a spus cuvântul nu numai trădarea, ci și apatia, nepăsarea, dezangajarea civică; nu numai corupția, ci și orgoliul nevolnicilor de a se cocoța la conducerea treburilor publice; nu numai lăcomia, ci și iresponsabilitatea; nu numai tranzacționismul moral, ci și miopia strategică.

 

Un ziarist, cândva onest dar ajuns între timp vuvuzea la UM Digi24, scria pe la începutul anilor 2000 că articolele publicate de mine “țipă să fie descifrate”. Poate că trebuia să fiu mai clar. Poate că am formulat avertismente prea încifrate. Îmi asum vina. Am avertizat totuși. Am încercat să fac lumină. Am încercat sa mă opun. Nimeni nu m-a susținut? Dimpotrivă. Tot ce am reușit a fost să amân dezastrul cu șase ani (din 1998 până în 2004). Pentru că am tras semnale de alarmă și m-am opus am fost pedepsit, inclusiv cu ajutorul sau cu acceptul celor în apărarea cărora m-am ridicat. Vorba lui Adrian Păunescu: “Unde au fost românii când a murit Viteazul?!”

 

Închid ochii și în urechi îmi sună o strigare din decembrie 1989: „Noi de-aicea nu plecăm, nu plecăm acasă / Până nu vom câștiga libertatea noastră!” Mulți nici nu au mai plecat, căzuți sub gloanțe trase de nu se știe cine. Astfel au devenit liberi.

 

În chiar acel moment am avut impresia că asist le un teatru de marionete al cărui păpușar stă ascuns în umbră. De aceea m-am aruncat în valul istoriei. Ca să îl împing spre alt țărm.

 

„Veți afla adevărul și prin el veți fi liberi.” – se spune în Evanghelia după Ioan. Pe zi ce trece îl aflăm tot mai mult. Și suntem tot mai liberi. Liberi să înțelegem că suntem șerbi. Că am dat libertatea pe șerbie. Cu mâna noastră și prin trădarea partenerilor noștri. Suntem liberi să plângem. Să plângem cu lacrimi de sânge. Din aceste lacrimi și din acest sânge se va naște, oare, o nouă Românie?

 

 

Permanent link to this article: http://adrianseverin.com/libertatea-de-fi-serb/

Se ridică ceața, apare dezastrul

Lupta dintre V. Ponta și L. Dragnea scoate la iveală, după ani buni de la desfășurarea evenimentelor descrise de aceștia, cu voia sau fără voia lor, felul în care, nu serviciile secrete ca atare și nu numai ele, ci un grup infracțional organizat incluzând și o parte a respectivelor servicii, pe lângă capii autorității judecătorești, șefi ai principalelor partide politice, funcționari publici de rang înalt, pretinși activiști ai societății civile, oameni de presă, oameni de afaceri etc., a pus la cale o lovitură de stat silențioasă. (Nu o pot numi nonviolentă întrucât ea a implicat eliminarea unor oameni prin trimiterea lor abuzivă la închisoare și chiar lichidarea lor fizică, fie ea și indirectă.)

 

Fenomenul îl cunoșteam, atât pe baza observațiilor directe, cât și prin deducție, pornind de la anumite întâmplări bizare care nu puteau să își aibă originea decât în asemenea devieri de la regula jocului oficial. Ceea ce nu cunoșteam erau detaliile.

 

Aflând acum și o parte din detalii (căci cu siguranță acestea nu sunt toate) și cunoscând acum (o parte din) personajele implicate, înțeleg de ce încurcam și de ce persoane la care nu mă așteptam (ba chiar pe care mă bazam) au pus umărul la eliminarea mea. (Lista conspiratorilor în discuție vine pe urma faimoasei mele liste din 1997, dovedind câtă dreptate am avut atunci și explicând de ce păpușarii de atunci și de astăzi s-au speriat atât de tare.)

 

Eu nu am fost niciodată la întâlnirile lor de taină și nu am participat la conspirațiile lor. Prin urmate nu ii puteam șantaja. Eram prezent însă în structurile politice oficiale și astfel puteam sesiza mișcările suspecte, încurcându-le totodată jocul. De asemenea, nu le-am permis dezvoltarea jocului lor pe frontul extern, unde din 1998 fusesem îndepărtat. În același timp, am devoalat fenomenul și am pus reflectorul public asupra lui prin articolele pe care le-am scris și prin rapoartele de avertizare întocmite de Institutul Social-Democrat, a căror redactare o coordonam și pe care le dădeam publicității. De aceea trebuia să plec și de acolo iar ISD să fie distrus (ceea ce s-a și întâmplat).

 

Acum (aproape) totul este clar: o mână de oameni strecurați în fruntea unor instituții publice (inclusiv partide și ong-uri) a conspirat pentru a captura statul democratic și a instaura o ordine oligarhică (adică o ordine aptă a funcționa exclusiv în folosul lor, fără vreun control popular); întrucât nu s-au înțeles la împărțirea prăzii sau întrucât numărul oligarhilor membri ai conspirației a crescut, pe când puterea de împărțit a rămas constantă, au trecut la faza eliminării reciproce.

 

Din păcate, dincolo de indiscrețiile inevitabil aferente luptei dintre gangsteri, sistemul / statul paralel pe care l-au conceput / dorit s-a instalat și lichidarea lui nu va fi (dacă va fi) nici ușoară nici rapidă. Aceasta cu atât mai mult cu cât războiul civil dintre exponenții statului oligarhic și apărătorii statului democratic se poartă pe terenul mai vast al luptei dintre actorii globali pentru o nouă ordine mondială (ceea ce include și confruntările pentru controlul României.)

 

Permanent link to this article: http://adrianseverin.com/se-ridica-ceata-apare-dezastrul/

Congresul PSD: un noneveniment (text revăzut și completat)

PSD nu (mai) este nici Partid nici Social nici Democrat. Tot așa cum PNL nu (mai) este nici Partid nici Național nici Liberal. Argumentele în susținerea unor atari afirmații sunt evidente și de necontestat. (Un electorat – de stânga sau de dreapta – nu echivalează cu un partid.)

 

Lucrurile stau astfel pentru că România nu (mai) este nici democrație nici stat (în sensul modern / național sau postmodern / transnațional al acestui cuvânt). Ea a ajuns o simplă etichetă care pe harta lumii marchează un teritoriu împărțit între potentați locali cu comportament premodern, și disputat între principalele puteri euro-atlantice – SUA, Germania și Rusia.

 

Luptele și alianțele fluide dintre toți aceștia mențin societatea într-o dezordine neofeudală generatoare de nevroze individuale și colective, interne și externe, amplificate prin pierderea identității naționale, atât în mod spontan cât și planificat. Refugierea românilor, lipsiți de protecția unui stat coerent, suveran și eficient, în forme arhaice de socializare, îi împinge inevitabil spre abandonarea identității naționale, răpindu-le astfel orice criteriu de coeziune la nivel central. Totodată, globalizarea neoimperială le sugrumă, cu sau fără mănuși, specificitatea culturală precum și conștiința acesteia. Dacă jucătorii globali sunt de acord cu ceva, este că de națiunea română nu (mai) este nevoie.

 

Problema democrației române la data de 10 martie 2018 nu este lipsa unui veritabil partid de (centru) stânga – ca și de (centru) dreapta, de altfel – , așa cum o susțin mulți, ci absența unui stat românesc (național) real. Ficțiunea care îi ține loc la ora actuală nu are cum supraviețui mai mult de câțiva ani.

 

Ce “proiect de țară” poate fi conceput atât timp cât nu (mai) există țară?! Singurul proiect care ar mai trebui și ar mai putea interesa pe români în clipa de față ar fi acela având ca obiect “renașterea țării / națiunii”.

 

Un asemenea proiect nu se află, însă, pe agenda Congresului PSD; de fapt o butaforie ipocrită menită a acoperi lupta nemiloasă pentru putere într-o țară fără putere. De aceea Congresul cu pricina este un eveniment fals, incapabil de orice impact autentic în viața românilor. Deci, un noneveniment.

 

Acestor observații li se cere adăugată încă una. În PSD, ca și în PNL, precum și în orice altă comunitate umană, există și oameni de valoare și de bună credință. A descrie o situație generală nu înseamnă a-i condamna pe toți în bloc.

 

Mesajul meu pentru aceștia este să nu se mai autoiluzioneze spunându-și că totuși partidul mai funcționează cât timp se câștigă alegeri. De fiecare dată mandatul obținut nu poate fi exercitat, căci alegerile sunt negative, atunci când nu sunt trucate, iar pe aleși nu îi leagă adeziunea la anumite principii și valori, ci aderența la anumite grupuri oculte de interese. Se autoînșeală cei care susțin că lucrurile pot fi schimbate în bine din interior dacă acolo se instalează calmul, în afară oferindu-se minciuna unanimității radioase. Tot convingând-se că nu este încă momentul rupturii, vor ajunge într-o zi să constate că nu mai au timp decât pentru remușcări.

 

În plus, contextul general este de asemenea natură și a ajuns la un nivel atât de critic încât nimic nu se mai poate face prin festivisme de partid, ci doar revenind, la propriu, pe baricade. Or, în formula actuală, ceea ce ne ține loc sau a fost lăsat a ne ține loc de partide, nu are caracterul – respectiv instinctul național și simțul sacrificiului – necesar urcării pe baricade.

 

Să dea Dumnezeu să mă înșel!

 

 

Permanent link to this article: http://adrianseverin.com/congresul-psd-un-noneveniment-text-revazut-si-completat/

Doi radicali: Cătă Nan și Vanesa Cristina Chira

Revenind nemijlocit în rețeaua socială virtuală (internet) după o pauză de 16 luni, am trimis tuturor vizitatorilor ei un mesaj de regăsire și, după caz, de mulțumire. Nimic polemic, nimic plângăreț, nimic autovictimizator, nimic amenințător. Nu am reluat povestea motivelor absenței mele (relative) și nu am repus în discuție hotărâri ale căror efecte (negative dar și pozitive) erau deja consumate.

 

Ceea ce am dorit a fost să dau tuturor un mesaj de curaj, de iubire și chiar de speranță (oricât de aparent lipsită de argumente ar fi aceasta). Să le spun că nu au de ce să le fie teamă. Că binele și răul se găsesc pretutindeni și că tocmai în necaz descoperi caractere și resurse pe care altminteri nu le bănuiai. Că pe cei care nu se tem de suferință suferința nu îi înfrânge, ci îi întărește. Că răul poate fi învins prin iubire și empatie, în condițiile în care empatia nu este izvor al inacțiunii iar iubirea nu înseamnă capitulare în fața răului. În fine, că vinovați de rău nu sunt atât cei răi, cât cei buni care nu i se opun și că răul cel mai mare căruia trebuie să i ne împotrivim astăzi cu toate forțele este în noi, reprezentat de ura care ne domină și ne dezbină.

 

Aceste mesaje au stârnit, pe lângă răspunsurile de aprobare – câteodată entuziastă, câteodată sceptică – și pe lângă adeziuni sau cugetări dezvoltătoare, un val de injurii și amenințări atingând isteria. Pe cele mai multe le-am șters. Nu pentru că mi-ar fi afectat echilibrul psihic (acum foarte bine exersat), ci pentru a-i menaja pe cititorii mai sensibili. Am păstrat doar două seturi de intervenții pe care le calific drept radicale, pentru un scurt studiu de caz. Este vorba despre contribuțiile dlui Cătă Nan și ale dnei Vanesa Cristina Chira (sunt numele, cred reale, folosite de cei doi pe FB).

 

Dl Cătă Nan, potrivit paginii sale de FB, este consilier local PNL la primăria orașului Râșnov, Președinte al Comitetului Județean al Părinților Brașov, manager, marketing director și owner (adică patron), are trei copii frumoși (așa rezultă din fotografiile publicate de domnia sa) și pare a fi capul unei familii reușite și iubitoare. Stă mândru într-o fotografie alături de Președintele României, Klaus Johannis, și îl susține pe ex premierul și ex comisarul (european) Dacian Cioloș (pe pagina căruia mi-a făcut onoarea de a-mi distribui textele spre nestingherită împroșcare cu lături). Într-o altă fotografie îl găsim în costum național. Prin urmare are nu numai calde sentimente paternale, ci și mândre trăiri patriotice. Bravo!

 

Dna Vanesa Cristina Chira ne spune doar că nu prea are de lucru („lucrează peste tot și nicăieri”), a studiat la Universitatea „Spiru Haret” și locuiește în București. Din fotografiile afișate rezultă că are doi copii iar din intervențiile sale se înțelege că a pierdut o sarcină ca urmare a necazurilor legate de situația soțului său, la care ține foarte mult și pentru care este gata să facă orice sacrificiu. Acesta este condamnat la închisoare și și-a executat până acum pedeapsa în mai multe penitenciare, în prezent aflându-se la Rahova (unde l-am cunoscut și eu). În afară de poza familiei, nu a afișat instantanee cu personalități publice. În schimb, din mai multe icoane ne privește Iisus Hristos, transmițându-ne îndemnul la iubire milostivă, la smerenie și la jertfă. Îndemn care se împacă greu cu impetuozitatea justițiară a doamnei Chira, amintind mai degrabă de Dumnezeul răzbunător al Vechiului Testament.

 

La prima vedere dl Cătă Nan este un om de succes, în timp ce dna Vanesa Cristina Chira este imaginea eșecului. Primul are, aparent, toate motivele să se simtă bine. Cea de a doua are toate argumentele ca să fie disperată. Amândoi sunt, însă, deopotrivă de violenți în limbaj și de radicali în acuzații. Fapt care în cazul celui dintâi este surprinzător, în timp ce în cazul celei din urmă este natural (chiar dacă nu și scuzabil).

 

În ciuda încercărilor celor care au intrat în dialog cu dl Cătă Nan, de a afla ce îl supără în mod concret și cum vede remedierea situațiilor nemulțumitoare, nu s-a degajat nici un răspuns rațional. Drumul de la cauză la efect, ca și cel de la afirmație la probă par a fi de neparcurs pentru dânsul. Este revoltat de situația economică a țării (ceea ce, recunosc, are mult sens) dar nu are și nu caută soluții de remediere, ci este convins a ști că vinovați sunt toți cei care nu fac parte din grupul celor lipsiți de soluții și singura sa dorință este ca aceștia – „penali”, „corupți”, „pușcăriași” etc. – să dispară. De parcă dispariția lor ar vindeca toate bolile.

 

Dl Cătă Nan are o problemă cu „ceilalți” pentru că, de fapt, are o problemă cu dânsul. Problema sa, pentru care în adâncul cugetului, desigur, se disprețuiește profund, este că nu are soluții pe măsura ambițiilor sale; ambiții alimentate, fără îndoială, de buna impresie despre sine. Din conflictul între un atare dispreț și o asemenea supraevaluare izvorăște ura. O ură pe care confuzia nu o stinge, ci o întețește revărsându-o împotriva tuturor celor din afara propriului „trib”. Numai exterminarea acestora îl va liniști întrucât odată aceștia lichidați, totul se va rezolva de la sine, orizontul se va lumina și el își va regăsi liniștea în sânul familiei, a cărei salvare ajunge a fi alibiul neomeniei.

 

De partea cealaltă, dna Vanesa Cristina Chira este perfect explicită și inteligibilă. Ea nu se urăște pe sine, ci își iubește soțul încarcerat. Ea susține că indiferent de vina pentru care ispășește o pedeapsă, el trebuie tratat cu demnitate. De aceea se revoltă împotriva a ceea ce percepe a fi relele tratamente la care soțul său ar fi fost supus în penitenciar, împotriva atitudinilor abuzive și discriminatorii a căror victimă ar fi fost, denunțând acte de corupție și încălcări ale drepturilor omului. Cuprinsă de mânie, dna Chira nu mai nuanțează, îi consideră pe toți cei care au vreo tangență cu administrarea penitenciarelor ca fiind deopotrivă de vinovați și nu își mai dă silința să separe grâul de neghină, sau să distingă între răul sistemic (în penitenciarele României pretins democrate se perpetuează, în mare măsură, o concepție de tip totalitar) și comportamentele discutabile ale unor salariați (alături de care alții fac zilnic și nu fără riscuri dovada omeniei și a rațiunii).

 

În ciuda acestui radicalism spontan dna Vanesa Cristina Chira este sensibilă la argumente. Confruntată cu ele, cugetă și face pasul înapoi. Admite că, pe lângă negru există și gri sau poate chiar alb. Revine asupra insultelor și, în speranța salvării soțului iubit, acceptă alianțe chiar și cu cei care, neavând aceleași experiențe sau același temperament, fie ezită să arunce și copilul din covată odată cu apa murdară, fie refuză să se angajeze pe toate fronturile, preferând să lupte doar pe cele principale.

 

Pe când dl Nan respinge explicit orice diferențiere între vinovați și nevinovați, simpla acuzație sau suspiciune fiind suficientă pentru eliminarea obiectului acestora (după binecunoscuta formulă nazistă sau bolșevică), dna Chira urmărește îmbunătățirea situației celor osândiți. Dl Nan caută excluderea, pedeapsa, răzbunarea; dna Chira caută respectul drepturilor omului. Dl Nan vrea moartea „corupților” (adică a tuturor celor care îi sunt adversari și antipatici); dna Chira vrea eradicarea „corupției” (prin care înțelege „dreptatea” pentru soțul său). Motorul dlui Nan este ura; al dnei Chira, iubirea.

 

Pe când își sărută copiii, unul revarsă asupra lor energiile negative emanate de gândul excluderii semenilor, în timp ce altul îi învăluie cu energia pozitivă a iubirii pentru părintele aflat în nevoie (indiferent dacă vinovat sau nu).

 

Dl Nan îmi cere să „mă retrag”. Când l-am întrebat ce înseamnă asta concret, în condițiile în care nu am nici o funcție publică și nici nu urmăresc a dobândi vreuna, nu a știut ce să spună. Eu însă am înțeles. Dânsul dorește să tac. De ce? Întrucât cuvântul izvorât din rațiune și iubire îi răvășește dureros conștiința dominată de o ură absurdă. Nu eu, ci cuvântul meu liber îl înfurie. Nu eu îl supăr, ci libertatea mea…de cuget. Dl Cătă Nan și cei ca dânsul (unii m-au amenințat cu moartea și „închiderea gurii” în cel mai curat limbaj fascist) sunt împotriva libertății cuvântului; de fapt, împotriva libertății în general.

 

Dna Chira mă acuză că nu vorbesc (destul) și că mi-ar fi frică să îi tulbur pe cei ca dl Nan. Dânsa vrea ca eu să spun tot ceea ce crede că știu, fără a se gândi că poate astfel nedreptățesc pe cineva sau compromit tocmai cauza pentru care ea luptă. În acest sens și dânsa este o radicală.

 

Amândoi strigă la mine. Între cei doi eu o prefer totuși pe dna Vanesa Cristina Chira. Așa cum îi prefer și sunt alături de toți cei care luptă pentru ceva, animați de iubirea pentru cineva, iar nu împotriva a tot, propulsați de ura de sine transferată asupra tuturor celorlalți. Cu dna Chira, după cum s-a văzut, se poate dialoga întrucât ea vrea să fie bine pentru familia ei. Cu dl Nan, nu, întrucât el vrea doar distrugerea celuilalt. Iar acolo unde dialogul moare, se naște confruntarea.

 

Mi-e teamă că, pe drumul pe care ne găsim, în curând confruntarea va fi unica opțiune. Sper, doar, ca din această confruntare națiunea română să iasă victorioasă încă o dată în istoria ei. Asta nu va depinde de cei care urăsc, ci de ce vor alege să facă cei care iubesc.

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanent link to this article: http://adrianseverin.com/doi-radicali-cata-nan-si-vanesa-cristina-chira/

Older posts «